Opsigelse af lejemål efter dødsfald: Sådan gør du det med Udflytningsgaranti

Opsigelse af lejemål ved dødsfald og istandsættelse af lejlighed eller lejemål

Dødsfald i familien kan være en stresset og sorgfuld tid, og der er mange ting der skal tages hånd om. En af dem er at opsige lejemålet, hvis den afdøde har haft et lejemål. Det kan være en udfordring at finde ud af, hvordan man skal gøre, og hvad man skal huske på. Derfor vil vi i Udflytningsgaranti gerne hjælpe dig med at gøre det nemmere og mindre stressende.

Lejekontrakten sætter rammerne for opsigelse

Det første du skal gøre, er at tjekke lejekontrakten for at se, hvad der står om opsigelse. Det vil typisk stå, hvor langt varsel du skal give, når du opsiger lejemålet. Det er nemlig ikke altid, at du skal give tre måneders varsel, som det er ved almindelige lejemål. Hvis den afdøde har haft en plejebolig eller ældrebolig, skal du give det varsel, der står i lejekontrakten. Hvis der ikke står noget i lejekontrakten, gælder de almindelige regler for lejemål, som er tre måneders varsel.

Sådan opsiger du lejemålet skriftligt

Når du skal opsige et lejemål efter et dødsfald, er det vigtigt at huske at gøre det skriftligt. Dette gælder både for lejemål i almene boliger og lejemål i pleje- eller ældreboliger samt plejehjem.

Opsigelsen skal altid ske til den første i en måned, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Varslet for opsigelse afhænger af hvilken type bolig du lejer, og det er derfor en god idé at tjekke din lejekontrakt, inden du sender opsigelsen.

I almene boliger skal du som udgangspunkt opsige med tre måneders varsel. I pleje- eller ældreboliger og plejehjem kan opsigelsen ske med en måneds varsel, hvis lejeren dør uden at efterlade ægtefælle eller andre, som lejeren har haft fælles husstand med. Det gælder også for boliger i friplejebolig.

Ved dødsfald vil boet hæfte for huslejen, indtil boligen genudlejes, eller varslet for opsigelse er gået. Det er derfor vigtigt at huske at sende opsigelsen skriftligt, så der ikke opstår uenigheder om, hvornår lejemålet er opsagt.

Læs også istandsættelse ved fraflytning og istandsættelse af lejlighed ved dødsfald.

Istandsættelse af lejemål ved fraflytning efter dødsfald

Flytning og opsigelse af lejemål efter dødsfald kan være en svær og stressende opgave for pårørende. Derfor tilbyder Udflytningsgaranti at hjælpe med istandsættelse af lejemålet, så du kan fokusere på at tage vare på dine kære.

Med vores depositumsgaranti er du sikret, at dit depositum kommer tilbage, selv hvis der er ting, som udlejeren ikke er tilfreds med. Vi tager os af alt det praktiske, så du ikke skal bekymre dig om at skulle tænke på flytning, rengøring og istandsættelse på samme tid.

Vores erfarne team består af malere, gulvafslibere og rengøringsfolk, så du kan være sikker på, at lejemålet står perfekt tilbage efter fraflytningen. Vi tilbyder også advokatbistand, så du har en ekspert ift. lejeloven til at hjælpe dig gennem processen.

Få hjælp til fraflytning og istandsættelse med Udflytningsgaranti.