FAQ – generelt

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have hjælp til istandsættelsen?

 
 
 
 
 
 

FAQ – Malerarbejde

Hvad kræver udlejer af malerarbejde?

Kan jeg selv stå for malerarbejdet?

Hvad laver I typisk af malerarbejde ved en istandsættelse?

FAQ – Gulvarbejde

Hvad kræver udlejer af gulvslibning?

Kan jeg selv stå for at slibe gulvene?

Hvad laves typisk af gulvarbejde?

FAQ – Rengøringsarbejde

Hvad kræver udlejer af flytterengøring og vinduespudsning? 

Kan jeg selv stå for min flytterengøring og vinduespudsning? 

Hvad laver I typisk ved rengøring og vinduespudsning?

FAQ – Flytning af indbo

Hvor flytter I fra og til?

Hvad koster flytning af indbo?

Er jeg fuldt forsikret ved at bruge jer til flytning af indbo?

Hvor god tid skal jeg bestille min flytning i?

Er det andet, I skal vide, hvis jeg skal bruge flyttehjælp?

Istandsættelse af lejlighed - fuldt depositum tilbage denne lejlighed blev lavet med en fuld istandsættelse kunden fik sit fulde depositum retur, de fik lavet malerarbejde, gulvarbejde og rengøring, kunden fik sit fulde depositum retur ved maling af lejlighed, gulvslibning og rengøring af lejlighed, fuldt depositum retur