Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Udflytningsgaranti garanterer fuldt depositum tilbage, når vi står for istandsættelsen af lejemålet.
Dette er gældende for det arbejde som udflytningsgaranti udfører, hvilket er alt inden for malearbejde, gulvslibning samt slutrengøringen af lejemålet.
Virksomheden er ikke forpligtet til at oplyse om evt. fejl/mangler, men udbedring af disse kan tillægges det oprindelige tilbud.

Der hvor virksomheden ikke stiller en garanti for fuldt depositum tilbage, ved fraflytning, gælder følgende punkter:

Badeværelse

 • Fliser og fuger der er defekt/skadet.
 • Hårde hvidevarer der er defekt/skadet.
 • Isenkram/inventar der er defekt/skadet.
 • Sanitet der er defekt/skadet.
 • WC der er defekt/skadet.
 • Brusearmatur defekt/skadet.
 • Håndvaskarmatur defekt/skadet.
 • Ventilation defekt/skadet.
 • El defekt/skadet.
 • Spejle defekt/skadet.
 • Glasvægge defekt/skadet.
 • Glas generelt defekt/skadet.

Køkken

 • Kogeplade der er defekt/skadet.
 • Bordplade der er skadet/defekt.
 • Hårde hvidevarer der defekte/skadet, ej heller afrimning af køle/fryseskab samt dens manglende hylder/skuffer.
 • Emhætte der er defekt/skadet.
 • Stænkplade defekt/skadet.
 • Køkkenelementer defekt/skadet.
 • Køleskab defekt/skadet.
 • Køle/Fryseskab defekt/skadet.
 • Fryser defekt/skadet.
 • Ovn defekt/skadet.
 • Mikroovn defekt/skadet.
 • Køkken sokkel defekt/skadet.
 • Skabe og skuffer defekt/skadet.
 • Indsatse i skabe og skuffer defekt/skadet.
 • El defekt/skadet.

Lejemål generelt

 • Vinduer der er defekt/skadet.
 • Evt. skader på altan/terrasse.
 • Ringeklokke der er defekt/skadet.
 • Fugtskader af nogen som helst art.
 • Svampeinficerede vægge, uanset hvilken type svamp.
 • Stikkontakter/strømstik der er defekt/skadet, samt telefon/internetstik.
 • Store skader på vægge og lofte.
 • Glas generelt.
 • Radiator/termostater der er defekt/skadet.
 • Døre der er defekt/skader, herunder løse dørhåndtag eller evt. bortkomne nøgler hertil.
 • Bortkomne nøgler til lejemålet.
 • Dørspion der er defekt/skadet.
 • El defekt/skadet.

Forbehold og Betingelser

Udflytningsgaranti = UG

 • Depositum tilbage:

Garanti for tilbagebetaling af depositum indebærer kun det arbejde UG har udført.

Hvis det skulle ske at udlejer ikke vil tilbagebetale depositum grundet tvist eller andet mellemværende mellem lejer og udlejer, gives der ingen garanti på depositummet. Det er lejers eget ansvar, hvis de beder os lave mere end udlejer forventer der skal udføres.

 • Nøgler til lejemål:

Adgang og nøgler til lejemål skal være i UGs besiddelse senest samme hverdag hvor sagen opstartes.

Hvis dette ikke overholdes vil det medføre gebyr på Kr. 1.000,- for ændring af tidsplan.

UG sørger for nøgleboks og koordinering af håndværkere.

 • Accept af tilbud:

Ved accept af det fremsendte tilbud, regnes det for en konkret aftale. Ønsker kunden at bryde aftalen, kan dette gøres indtil 5 hverdage før den planlagte opstart. Hvis dette ikke overholdes afregnes kunden for 20% af tilbudssummen.

 • Ankomst ved lejemålet.

Ved opstart af arbejdet skal lejemålet være tømt for alle møbler samt alle vægge være bare. Dvs. at lejemålet skal være totalt tømt for alt. Hvis lejemålet har møbler eller andet som gør at vores arbejde ikke kan udføres, fjernes dette og smides ud på lejers regning. Dette udføres på medgået tid til Kr. 1.000,- pr time.

 • Lejemålets stand (se punkt 10 Generelt, for mere information).

Alle rum og overflader som UG skal arbejde i og på, skal være helt tomme og let tilgængelige, ved ankomst på arbejdspladsen på opstartsdagen. Skal Kunden have hjælp med flytning af møbler, skal UG være informeret om dette inden tilbud skal udarbejdes, eller så snart at Kunden finder ud af at denne har brug for hjælp til dette, dog senest 72 timer før arbejdets opstart.

 • Ekstra arbejde.

Der gives kun fuld garanti for det arbejde nævnt i arbejdsbeskrivelsen, al arbejde udover skal afregnes som ekstraarbejde og skal tilkøbes for at der kan gives garanti for arbejdet. Se nedenfor for priser på ekstraarbejde.

Ved udførelse af malerarbejdet bliver der taget højde for hvilken maling boligselskabet ønsker for at kunne sætte lejligheden i stand så depositummet skal returneres.

  7.1 Forarbejde.

Når UG udfører malerarbejdet bliver alt der ikke skal males afdækket så malerarbejdet let kan udføres.

    7.3 Maling af vægge.

Alle vægge bliver malet i den maling som boligselskabet ønsker, oftest bliver vægge malet i glans 5 eller glans 7. UG tager sig retten til at vælge hvilken produkt der males med.

      7.4 Maling af lofte.

Alle lofte bliver malet i den ønskede maling som boligselskabet ønsker, oftest bliver vægge malet i en glans 5 eller en glans 7. UG tager sig retten til at vælge hvilken produkt der males med.

      7.5 Maling af træværk.

Alt træværk bliver malet i den ønskede maling som boligselskabet ønsker, oftest bliver træværket malet i en glans 40 (Træværksmaling). UG tager sig retten til at vælge hvilken produkt der males med.

      7.6 Maling af Badeværelse.

Alle vægge og lofte i badeværelset bliver malet i den ønskede maling som boligselskabet ønsker, oftest bliver vægge malet i en glans 20 eller glans 25. UG tager sig retten til at vælge hvilken produkt der males med.

7.7 Maling af Køkken.

Alle vægge bliver malet i den ønskede maling som boligselskabet ønsker, oftest bliver vægge malet i en glans 10, 20 eller 25. UG tager sig retten til at vælge hvilken produkt der males med.

      

7.8 Dette udføres ikke.

Ved UG’s normale tilbudspriser er følgende IKKE med i prisen og kan tilkøbes.

 • Spartel, Filt og Maling. Fra 350 kr. pr. kvadratmeter.
 • Spartelarbejde. Fra 150 kr. pr. kvadratmeter.
 • Spærrende maling. Fra 50 kr. pr. kvadratmeter.
 • Tapetarbejde. Fra 200 kr. pr. kvadratmeter.
 • Maling af dørkarme. Fra 600 kr.
 • Maling af dørblade (Begge sider.) Fra 600 kr.
 • Maling af vindueskarme. Fra 600 kr.
 • Kraftig nedslibning og afrensning af indvendigt træ. Fra 400 kr. pr. meter
 • Kraftig nedslibning og afrensning af Udvendig træ. Fra 500 kr. pr. meter
 • Filt eller Tapet reparationer. Fra 1.600 kr.
 • Store skader i vægge eller lofte. Fra 600 kr.
 • Maling af køkken elementer. Fra 400 kr.
 • Maling af gulve. Fra 600 kr.
 • Fugearbejde. Fra 60 kr. pr. meter

Gulvslibning.

Ved UG’s normale tilbudspriser er følgende IKKE med i prisen og kan tilkøbes.

 • Fuldslibing. Fra 60 kr. pr. kvardratmeter
 • Ludbehandling. Fra 20 kr. pr. kvardratmeter
 • Oliebehandling. Fra 20 kr. pr. kvardratmeter
 • Pigmenteret/Farvet lak. Fra 10 kr. pr. kvardratmeter
 • Slibning af trappetrin Fra 150 kr pr. trappetrin

Når UG udfører gulvarbejdet bliver der taget højde for hvilken behandling af gulvet boligselskabet ønsker for at kunne sætte lejligheden i stand så depositummet kan returneres.

Hvis der er trukket et materiale for langt ned i gulvet, så det ikke kan slibes væk ved en fuldslibning, er dette ikke noget Udflytningsgaranti kan stilles til ansvar for, da det i så fald kun kan udbedres ved at gulvet bliver udskiftet

      8.1 Letslibning/polering/mellemslibning.

Når Kunden bestiller en letslibning/polering/mellemslibning, vil dybe ridser ikke blive fjernet, ligesom farveforskelle i gulvet ligeledes ikke fjernes. Ved en letslibning/polering/mellemslibning slibes gulvet med et fint slibenet og ikke sandpapir, hvilket betyder at kun overfladen af gulvet bliver behandlet.

Det betyder at den eksisterende efterbehandling ikke bliver slebet af. Det øverste lag bliver poleret væk. Ved en let slibning/polering/mellemslibning forsvinder ridser, nuanceforskelle, højdeforskelle (ved nylagt gulv især) o.l. derfor ikke.

Dette arbejde udføres med polermaskinen, hvilket betyder at slibemaskinen ikke tages i brug. Skal den store slibemaskine i brug, regnes arbejdet ikke længere for en letslibning/polering/mellemslibning, men for en afslibning. Kunden vil derfor blive afregnet prisen for en afslibning. Gulvet kan ligeledes blive behandlet med olie eller sæbebehandling. Der foretages slibning mellem 2 – 3 lag lak med endnu højere antal korn, for at danne den pæneste overflade.

      8.2 Fuldslibning/Grovslibning.

Vælger Kunden at få afslebet/afhøvlet sine gulve og dernæst at gulvet skal efterbehandles med lud, kommer gulvet til at føles ru. Dette er helt normalt. Gulvet er helt ”åbent” og skal mættes med sæbe min. 4-5 gange, inden gulvet er mæt og føles ”normalt” igen. Hvilken sæbe Kunden skal give sit ludbehandlede gulv, afhænger af hvilken lud Kunden har bedt UG om at efterbehandle med. Har Kunden valgt hvid lud, anbefaler UG at efterbehandle med hvid sæbe.

Sæbebehandling indgår ikke i UGs tilbud, medmindre det fremgår af det skriftlige tilbud som Kunden har modtaget.

Derudover skal Kunden være opmærksom på at lud er et naturprodukt, lige såvel som gulvene. Hvordan luden bliver optaget af gulvet afhænger af mange forskellige faktorer, hvorfor Kunden ikke kan forvente, ligesom vi ikke kan garantere, et 100% jævnt/ensartet resultat.

      8.3 Skjulte skader i gulvet.

Når UG afsliber eller afhøvler gulve, især ældre gulve, kan der forekomme skader som UG ikke kan forudse inden gulvafslibningen/afhøvlingen påbegyndes. Det kan f.eks. være at der er en gammel vandskade som ikke kan slibes eller afhøvles, således at mærkerne heraf forsvinder. Yderligere kan der under gulvtæpper, eller under møbler der har stået samme sted mange år, være farveforskel, som ikke kan udbedres. UG prøver selvfølgelig altid at gøre gulvet ensartet, selv under disse forhold, men nogen gange vil det ikke lykkedes at udjævne farven. Dette regnes ikke for fejl og mangler. UGs arbejde omfatter ikke at udbedre skader, som forefindes ved arbejdets opstart.

    8.4 Parketgulve.

Parketgulve kan lejlighedsvist under afslibning/afhøvling løsne sig eller rejse sig (enkelte stave). Dette kan skyldes flere forskellige ting, såsom fx. at stavene sidder løst eller at limen under parketgulvet har været for dårlig/svag.

Dette kan UG ikke se før arbejdets start, hvorfor UG ikke udbedrer eller betaler for reparation af sådanne skader.

      8.5 Plankegulve eller bræddegulve (begge omtales som plankegulve).

Når UG behandler plankegulve, især gamle plankegulve, kan diverse faktorer spille ind således at resultatet bliver mindre tilfredsstillende. F.eks. ormehuller, større mellemrum i fugerne, mærker efter møbler (der ikke kan fjernes) o.l. UG er i sådanne tilfælde ikke ansvarlig for gulvets stand og fejl/mangler.

      8.6 Afhøvling af malede, ferniserede gulve og gulve med spartelmasse.

Når UG skal afhøvle et gulv som enten er malet, har fernis eller spartelmasse ovenpå trægulvet, kan UG ikke konstatere i hvilken stand trægulvet er i, før UG påbegynder afhøvlingen. UG arbejde vil i dette tilfælde ikke omfatte udbedring af misfarvninger, ”ormehuller” eller andet, som ikke kunne ses ved opstarten.

      8.7 Fugt, misfarvninger, vandskader og farveforskelle på trægulvet.

Når UG afsliber/afhøvler, samt efterbehandler et trægulv, er det ikke altid muligt at nå frem til et ens resultat. Hvis skader fra f.eks. fugt, misfarvninger, farveforskelle fra tæpper o.l. er trængt for dybt ned i træet, vil det i nogle tilfælde ikke være muligt at udbedre farveforskelle. I de fleste tilfælde vil gulvet med ovennævnte skader stadig virke meget flottere efter en afslibning/afhøvling, samt efterbehandling.

Der er dog en risiko for, at de ikke vil blive pænere efter en afslibning/afhøvling samt efterbehandling – dette er dog ikke på forhånd muligt at vurdere.

UG er i disse tilfælde ikke ansvarlige for at de opståede skader som skyldes eksisterende fugt, misfarvninger, vandskader og farveforskelle på trægulvet, ikke bliver flottere, hvor det før opstarten ikke var muligt at vurdere hvad disse forhold vil få af betydning for det endelige resultat.

Kunden skal være opmærksom på at der i enkelte tilfælde først kan konstateres en farveforskel efter den eksisterende efterbehandling er afslebet og gulvet er blevet behandlet. Så længe dette ikke kunne konstateres før opstarten af arbejdet, påtager UG sig ikke ansvaret herfor og forholdet udgør ikke en fejl eller mangel ved UGs arbejde.

 • Fuger.

Kunden skal være indstillet på at der ved afslibning eller afhøvling af gulve, kan forekomme at fugerne i gulvet løsriver sig. I sådanne tilfælde vil UG ikke udfylde fugerne igen.

Hvis Kunden ønsker udfyldelse af fugerne i gulvet, skal dette Kunden give besked i god tid, da de fleste fuger skal have mindst en uge til at hærde. Gulvet kan ikke afslibes samt behandles før fugerne er hærdede.

Derudover, yder UG ikke garanti på fuger hvis ikke der sættes fugebagstop i først.

 • Generelt

      10.1 Elektricitet

Det er Kundens ansvar at sørge for at der er strøm i samtlige rum som UG skal udføre arbejde i. UG er ikke ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af at den nødvendige strøm ikke er tilgængelig. Hvis UG skal hente strøm fra andre lokaler end det rum hvori arbejdet skal udføres, er UG ikke ansvarlig for evt. rengøring af disse lokaler.

Skal arbejdet udskydes grundet manglende strøm, og kan UG ikke udføre det aftalte arbejde som følge heraf, vil Kunden kunne blive pålagt at betale et gebyr på 2.500 kr

Hvis det skulle blive nødvendigt at tilkalde en elektriker for at arbejdet kan udføres, er Kunden selv ansvarlig for omkostninger hertil.

      10.2 Temperatur og fugtighedskrav

Før/under/efter behandling af gulvene (især ift. efterbehandlingen), skal rummets temperatur være mellem 15-30 grader Celsius, og rummets relative fugtighed (herefter RF) skal være mellem 30-65 %. Dette er for at sikre bedst muligt resultat ift. efterbehandlingen. Alle efterbehandlinger har forskellige tørretider, og ved at overholde ovenstående sikres bedst mulige resultat.

Det er Kundens ansvar at indfri disse krav før arbejdets påbegyndelse. Efterleves disse krav ikke, er UG ikke ansvarlig, i tilfælde af at efterbehandlingens resultat ikke lever op til det aftalte/forventelige resultat.

      10.3 Rummenes tilstand

Alle rum og overflader som UG skal arbejde i og på, skal være helt tomme og let tilgængelige, ved ankomst på arbejdspladsen på opstartsdagen. Skal Kunden have hjælp med flytning af møbler, skal UG være informeret om dette inden tilbud skal udarbejdes, eller så snart at Kunden finder ud af at denne har brug for hjælp til dette, dog senest 72 timer før arbejdets opstart.

Hvis UG skal hjælpe med at flytte møbler o.l. koster dette 600 kr. ekskl. Moms. Pr. påbegyndt time pr. medarbejder – dog skal dette som sagt være aftalt inden vi kommer ud til opgaven.

UG forbeholder sig retten til at nægte at udføre en opgave, hvis rummene ikke er tomme og let tilgængelige ved ankomst til arbejdspladsen. I dette tilfælde kan Kunden blive pålagt et gebyr.

UG kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte opstå i forbindelse med hjælp med at flytte inventar eller andet, da medarbejderne ikke er professionelle flyttefolk.

Kabler, ledninger og andre genstande der besværliggør arbejdet, skal være fjernet på opstartsdagen. Såfremt kabler, ledninger og andre genstande ikke er fjernet, er UG ikke ansvarlig, hvis disse bliver beskadiget under arbejdet.

      10.4 Opgavens omfang, og punkter Udflytningsgaranti skal være opmærksom på

UG skal sammen med Kunden, før arbejdets opstart, gennemgå det/de rum og overflader, hvor arbejdet skal udføres. Derudover skal Kunden informere/vise UG, hvis der er nogle områder UG skal være særlig opmærksom på. Sådanne punkter skal også oplyses når Kunden første gang tager kontakt til UG og inden tilbuddet udarbejdes.

Det er derfor vigtigt at Kunden er tilstede ved arbejdets opstart. Har Kunden ikke mulighed for at være tilstede ved ankomst, skal disse punkter drøftes telefonisk og kunden skal evt. vedsende billeder.

      10.5 Specielle aftaler

Ønsker Kunden at indgå specielle aftaler, skal dette meddeles ved kontakten til UG, dvs. før arbejdets opstart. Kommer Kunden senere i tanke om nogle specielle ønsker/krav, er det vigtigt hurtigst muligt at informere UG om dette via mail: info@udflytningsgaranti.dk

UG kan i visse tilfælde blive nødt til at afvise Kundens forespørgsel, hvis denne ikke kan imødekommes, og forbeholder sig ligeledes retten til at ændre i prisen på tilbuddet ved forekomsten af nye, ikke allerede accepterede opgaver.

      10.6 Gulvbehandling

UG anbefaler altid at Kunden får behandlet gulvene inden der males vægge eller paneler, da gulvbehandlingen medfører en del støv.

Nedenstående ydelser er ikke inkluderet i tilbuddene medmindre de fremgår af det skriftlige tilbud:

 • Fugning af gulve.
 • Reparation af gulve.
 • Flytning af møbler.
 • Afmontering/fjernelse af hårde hvidevarer – dvs. at vi sliber udenom, hvis ikke gulvet er tilgængeligt.

Ønsker Kunden ovenstående udført af UG, må en merpris forventes. Ligeledes må Kunden forvente at UG tager betaling for alt det udførte arbejde. Hvis Kunden ikke har aftalt f.eks. afslibning samt efterbehandling af f.eks. dørtrin, men gerne vil have det lavet alligevel, skal kunden betale for dette, selvom det ikke fremgår af det skriftlige tilbud Kunden har modtaget. Evt. udarbejdes et nyt tilbud med de nye opgaver, inden arbejdet udføres, hvor så vidt muligt.

Har Kunden ikke har afmonteret eller fjernet alle møbler, lister m.v., afsliber/afhøvler UG udenom disse.

      10.7 Under arbejdet

Mens UG arbejder og afsliber/afhøvler og efterbehandler, er det vigtigt at der ikke er andre personer til stede end gulvmanden i de rum og på de overflader som der bliver arbejdet i/på. De behandlede gulve må ikke betrædes før UG  har givet besked herom. Overholder Kunden ikke UG vejledning ift. betrædelse af gulv efter efterbehandlingen, er UG ikke ansvarlig for udbedring af skader eller mangler opstået herved.

      10.8 Svært tilgængelige steder

UG udfører altid sit arbejdet således at det bedst mulige resultat opnås hver gang. Der kan dog være enkelte steder som er svært tilgængelige for både maskiner og skraber. Disse områder kan f.eks. være gulvet under radiatorer, bagved rør, meget spidse vinkler ved f.eks. trapper o.l. Manglende behandling af svært tilgængelige steder anses ikke for at være en fejl eller mangel ved arbejdet.

UG giver naturligvis Kunden besked, i det tilfælde af at større dele af gulvet ikke kan behandles.

      10.9 Trappetrin

Tilbud afgivet på afslibning/afhøvling og/eller efterbehandling af trappetrin, omhandler selve trædefladen på trappetrinnet, samt den lodrette kant der typisk er et sted imellem 1-3 cm. Tilbuddet inkluderer ikke siderne, undersiden, stødtrinnet, gelænder, træværk på og omkring trapperne.

I nogle tilfælde kan den lodrette kant på trappetrinnet ikke afslibes og efterbehandles med et flot resultat. Det er typisk når kanten har været malet og/eller ferniseret, hvis trappetrinene er spartlede eller har limrester på. Der vil ligeledes være tilfælde hvor det ikke er muligt at afslibe samt efterbehandle trappetrinnene helt ind i hjørnerne. I disse tilfælde vil der være en synlig forskel på de ubehandlede områder af trappetrinnene og områderne vil ligeledes føles mere ru.

Ved slibning af trappetrin må Kunden forvente at tilstødende overflader til trappen kan blive beskadiget, idet det ellers ikke vil være muligt at slibe og efterbehandle hele trappetrinnets overflade.

Hvis UG vurderer at trappetrinnets lodrette kant eller hjørner ved trappetrin ikke kan behandles til et tilfredsstillende resultat, vil Kunden blive informeret herom hurtigst muligt. Herefter er det op til Kunden selv, om Kunden ønsker at fortsætte behandlingen af den lodrette kant. Dog skal Kunden være opmærksom på, at hvis Kunden selv ønsker arbejdet udført og senere ikke er tilfreds med resultatet, vil Kunden ikke kunne holde UG til ansvar for dette, da Kunden handler mod vores vejledning.

      10.10 Bordplader, både køkken og spiseborde

Det vil i nogle tilfælde ikke være muligt at slibe listen på bordpladen. Kunden vil blive informeret om dette inden UG påbegynder opgaven. Herefter skal Kunden selv tage stilling til om arbejdet ønskes udført i det omfang, som det kan lade sig gøre.

Yderligere er det i nogle tilfælde ikke muligt at slibe bagved komfurer eller håndvaske (den lille/smalle del af bordpladen som forefindes lige bag ved disse). Kunden skal i disse tilfælde forvente at der vil opstå en farveforskel.

10.11 Straks tillæg 

Ønskes det at opgaven skal laves på kortere tid end det normale som er 7 – 14 hverdage vil dette godt kunne lade sig gøre imod et straks tillæg på imellem 7.000 kr eks moms – 10.000 kr eks moms afhængig af opgavens størrelse.

Opgaver i selv mindste omfang vil ikke kunne færdiggøres på kortere tid end  4 – 5 dage (strakstillæg vil også indebære at arbejdet bliver udført i en weekend hvis det passer ind i planlægningen for Udflytningsgaranti og dets underentreprenører)

 • Rengøring

Når UG udfører rengøringsarbejdet bliver der taget højde for hvilke produkter og rengøringsartikler boligselskabet ønsker for at kunne sætte lejligheden i stand så depositummet skal returneres

Hvis UG skal lave en rengøringssag som udelukkende består af rengøring, vil denne ikke blive besigtiget og vi må derfor antage at det kun er den normale rengøring der skal udføres, hvis andet skal udføres bedes dette oplyst inden opstart så prisen kan fastsættes.

Følgende ting bliver rengjort ved en hovedrengøring hos UG

 • Støvsugning og Vask af alle gulve.
 • Aftørring og vask af alle overflader.
 • Pudsning af vinduer.
 • Aftørring af vindueskarme og dørblade.
 • Aftørring og vask af vægge og lofte (hvis nødvendigt.)
 • Aftørring og vask af alle håndtag.
 • Aftørring og vask af fodpaneler og indfatninger.
 • Afkalkning af badeværelse.
 • Afspitning og aftørring af spejl/spejle
 • Afkalkning, aftørring og vask af bruser.
 • Afkalkning, aftørring og vask af bruseniche.
 • Afkalkning, aftørring og vask af toilet.
 • Aftøring og vask af badeværelse.
 • Afrensning af tørretumbler og vaskemaskine.
 • Affedtning, Aftørring og vask af Køleskab.
 • Affedtning, Aftørring og vask af ovn.
 • Aftørring og vask af fryser.
 • Affedtning, Aftørring og vask af opvaskemaskine.

Ved istandsættelsen fra UG er der i tilbudspriser ikke inkluderet tømrerarbejde, dette skyldes at det ikke er i alle tilfælde at tømrerarbejde skal udføres, derfor vil al tømrer arbejde komme som ekstra arbejde og skal afregnes seperat fra istandsættelses tilbuddet, priserne kan være som følger:

 • Montering af ny dør og dørkarm. Fra 2.500 kr.
 • Montering af nyt dørblad på eksisternede karm. Fra 1500 kr.
 • Montering af nye indfatninger. Fra 400 kr.
 • Montering af nye fodpaneler. Fra 400 kr.
 • Montering af nye køkken elementer. fra 250 kr.
 • Montering af nye skabe fra 700 kr.
 • Murer:
 • Opmuring eller puds af vægge. Fra 600 kr.
 • Udskiftning af fliser. Fra 600 kr.
 • Reetablering af vådrumsmembran Fra 600 kr.
 • Udskiftning af fuger. Fra 600 kr.
 • Udskiftning af gummifuger. Fra 600 kr.
 • EL
 • Udskiftning af almindelig stikkontakt  fra 500 kr. pr. styk
 • Udskiftning af lampeudtag fra 500 kr. pr. styk
 • Udskiftning af almindelig afbryder til lys fra 500 kr.
 • Udskiftning af lysdæmper fra 700 kr.
 • Udskiftning af lyskilder til lamper eller spots. Fra 50 kr. pr. styk
 • Udskiftning af baderumsventilation fra 1.000 kr.
 • Opsætning af lamper. Fra 300 kr. pr. styk
 • Montage af hårdehvidevare fra 500 kr. pr. styk
 • VVS
 • Udskiftning af blandingsbatteri i køkken. Fra 1.000 kr. pr. styk
 • Udskiftning af blandingsbatteri på badeværelse til håndvask fra 700 kr.
 • Udskiftning af bruserarmatur. Fra 1.000 kr.
 • Udskiftning af toilet fra 2.200 kr.
 • Udskiftning af håndvask badeværelse. Fra 1.500 kr.
 • .Udskiftning af køkken vask. Fra 1.500 kr
 • Udskiftning af afløbs rist. Fra 800 kr.
 • Udskiftning af radiator. Fra 4.500 kr.
 • Udskiftning af radiator termostat fra 500 kr. pr. styk
 • Montage af hårdehvidevare. Fra 500 kr. pr. styk

Flytning af indbo

 • Ved brug af Udflytningsgaranti til flytning af indbo er dette noget der aftales imellem kunden og flyttefirmaet, lige ledes gælder reklamationer eller erstatningskrav direkte til flyttefirmaet da dette er en samarbejdespartner til Udflytningsgaranti og derfor har deres egne forsikringsselskaber at indberette til.

Betalingsbetingelser:

 • 50% betaling, hurtigst muligt efter accept af tilbud
 • 50% betaling, dagen efter afsluttet arbejde 
 • 4. dags betalingsfrist.

Den sidste betaling skal forekomme dagen efter vores arbejde er afsluttet. Vi vil derefter dække omkostningen fra udlejer hvis der skulle forekomme fejl eller mangler på vores arbejde, dette er også den omtalte garanti ordning vi har, som dækker på vores udførte arbejde.

Manglende betaling eller misvedligeholdelse af betalingsaftale efter overnævnte retningslinjer, vil medføre rentetilskrivning rykkergebyr på 250 kr. samt eventuelle inkassoomkostninger debiteres ifølge opgørelse fra advokat. Arbejdet vil stoppes ved manglende betaling.

Dato samt tidspunkt for flyttesynet, bedes oplyst senest 1 uge inden opstart af sagen, dog gerne så hurtigt som muligt, hvis Udflytningsgaranti skal deltage til synet.

Hvis tilbud godkendes og efterfølgende aflyses vil det koste et administrations gebyr på – efter godkendelse: 800 kr inklusiv moms, i adminstrationsgebyr for oprettelse af tidsplaner samt bookinger af samme, hvis sagen aflyses 14 dage inden opstart vil det koste 2500 kr inklusiv moms, grundet begrænset tid til ombookning af håndværkere og derved potentielt tabt arbejdesfortjeneste.

Vi er med stor sandsynlighed billigere end udlejer, der ofte tager priser der er højere end lejers depositum så lejer for tilsendt en efterregning udover sit depositum, med vores tilbud er du sikker på prisen og sikker på dit depositum